Cigarrsnoppare

Please add widgets to the WooCommerce Filters widget area in Appearance > Widgets

11 products

Cigarr snoppre är ett självklart tillbehör hos oss cigarrrökaren vi olika snoppare som passar alla olika cigarrer och smak!

Snopparen är en mekanisk anordning i syfte att förbereda cigarren för att rökas. Det finns olika varianter på snoppare där primärt tre grundläggande typer förekommer: giljotin, Punch-out och V-cut. Giljotinsnopparen, den vanligast förekommande utav de tre, ger cigarren ett rakt snitt som exponerar cigarren i båda ändar. Bladgiljotinen med dubbla blad föredras eftersom det ger ett skarpare snitt. V-cut-snopparen tilldelar cigarren ett snitt i formen av ett ”V”, lämpas bäst till cigarrer med stor ringstorlek.